Sead Kolašinac ของ Arsenal และ Mesut Ozil ‘ดี’ หลังจากพยายาม

Sead Kolašinac ของ Arsenal และ Mesut Ozil ‘ดี’ หลังจากพยายาม

Sead Kolašinac

Sead Kolašinac ของ Arsenal และ Mesut Ozil ‘ดี’ หลังจากพยายาม นักฟุตบอลของอาร์เซนอลกล่าวว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมของเขานั้น“ ดี” หลังจากที่ทั้งคู่มีส่วนร่วมในความพยายาม carjacking โดยแก๊งติดอาวุธ

ทั้งKolašinacและ Mesut Ozil หนีไม่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับผู้โดยสารหญิงในการโจมตีที่ Platts Lane ใกล้กับ Golders Green ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลอนดอนเวลาประมาณ 17:00 BST ในวันพฤหัสบดี

Kolašinacสามารถเห็นได้ในวิดีโอวงจรปิดของกล้องวงจรปิดไล่ผู้ carjackers คนหนึ่ง

โพสต์รูปภาพของตัวเองและ Ozil บน Twitter เขาพูดว่า: “คิดว่าเราสบายดี”

สื่อคำบรรยายภาพวิดีโอที่โพสต์ออนไลน์แสดงให้เห็นว่า Sead Kolasinac ต่อสู้กับผู้โจมตี
ในวิดีโอที่มีการแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียKolašinacวัย 26 ปีถูกปกป้องตัวเองจากผู้ชายสองคนที่มีดควงดาบ

ชาวบอสเนี ยได้เผชิญ หน้ากับ ชายสวมห น้ากาก ที่ดึงขึ้น มาบน mopeds ก่อนที่เ ขาจะ Ozil และผู้โ ด ยสารหญิ งในรถห นีไป

Carjackers ติดอา วุธของ อาร์เซนอลดาว
พยานคนหนึ่งบอกว่า เขาเห็นชา ยสองคนบนร ถจักร ยานย นต์ที่ถือกระเบื้องมุงหลังคา ในมือของพวกเขาไล่ตามรถ

Simon Collin s อายุ 46 ปีก ล่าวว่า “ฉันคิดว่าเจตนาที่จะทุบกระเบื้องผ่านหน้าต่ างรถบรรทุก

“พวกเขาสวมหน้ากากที่เหมาะสมน่ารังเกียจประเภทที่ไม่มีแผ่นบน mopeds”

ภาพลิขสิทธิ์  @ seadk6 @ SE ADK6รายง านห ลังจากการ โจมตีผู้เล่นค้นหา ที่หลบภัยในร้านอาหารตุรกีใน Gol ders Green

ผู้จัดการ Yasmin Tahsiner ก ล่าวว่าเธอได้รับโทรศัพท์จากKolašinacรวมถึง Am ine ภรรยาของ Ozil อธิบายว่าพวกเขาถูกไล่ล่าโดยผู้โจมตีสองคน บน mopeds

“พวกเขาจอดรถข้าง นอกร้านอาหาร … แต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาถูกไล่ล่าเป็นเวลาห้าหรือ 10 นาที

เธอกล่าวว่าKo lašinacทำ ตัวกล้  าหาญ แ ล้วเสริม ว่า: “จ ากสิ่ งที่ฉันได้เห็นทั้ง ผู้เล่น [ จัดการ] ทำ ได้ดีมาก”

นอกบ้านของเ ขาในวัน ศุกร์ Ozil ถูกถา มว่ามันเป็น “ประส บการณ์ที่น่ากลัว” ซึ่งเข าตอบ: “มันแต กต่างกัน  แต่ตอนนี้ก็โอเค”

โฆษกตำรว จ พบคนหนึ่ ง กล่าวว่า: “มีรายงานว่าผู้ต้ องสงสัยในรถจักรยานยนต์ได้พ ยายา มปล้ นชายที่ขับรถ

“คนขับพ ร้อมกับผู้โดยสาร ขอ งเขาส ามารถห  นีออกไปได้โ ดยไม่เป็นอัน ตรายและเดิน ทางไปที่ ร้านอา หารใน G old ers Gre en ที่พวกเข าพูดกับเจ้าหน้าที่”

เจ้าของ ทรัพย์สินใกล้กับที่ ผู้เ ล่นถูกโจมตีกล่าวว่าเข าได้รับการกำ หนดเป้าหม ายห้าครั้งในพื้ นที่เ ดียวกันร วมถึงที่ ที่เขา มีมีดจับที่คอ ของเขา

เป็นที่เข้าใจกันว่ าผู้เล่ นทั้งสอง กำลังกลั บไปฝึก ซ้อมและไม่มีความกังวลใด ๆ เกี่ ยวกับ การเข้าร่วมแข่งขันเอมิเ รตส์คั พในสุด สัปดาห์นี้

ทีมทั้งหมดจะไ ด้รับการเตือนถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยและสโมสรได้รับก ารกล่าวถึงการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องกับผู้เชี่ย วช าญอิสระและตำรวจ

UFA369

www.kseboard.com